zapisz się

Szkoła policealna GoWork.eu - Opiekun medyczny z gwarancją pracy - !NOWOŚĆ 2024!

Jesteś zainteresowany pracą w obszarze opieki zdrowotnej? Kierunek Opiekun Medyczny przygotuje Cię do świadczenia wysokiej jakości wsparcia pacjentom i personelowi medycznemu w różnych placówkach opieki zdrowotnej. Program nauczania obejmuje szeroki zakres wiedzy medycznej, umiejętności praktycznych oraz etycznych i interpersonalnych kompetencji, które są niezbędne w pracy w dynamicznym środowisku opieki zdrowotnej.

Podstawową funkcją Opiekuna Medycznego jest pełnienie roli asystenta Pielęgniarki. W ostatnim czasie kompetencje tego zawodu zostały bardzo poszerzone. Osoba z wykształceniem Opiekuna Medycznego może obecnie pobierać krew oraz materiały do badań laboratoryjnych. Podawanie niektfórych leków metodą iniekcji podskórnej również znalazły się w nowych uprawnienia Opiekuna. 

Opiekun Medyczny w Szkole Policealnej Gowork.eu w Warszawie to kierunek dzięki któremu zdobędziesz wiedzę z zakresu opieki nad osobą starszą i niesamodzielną. Podczas półtorarocznej nauki poznasz zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego, anatomii, fizjologii, patologii z elementami pierwszej pomocy, oraz zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych. Nasza Szkoła Policealna Gowork.eu gwarantuje przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do wykonywania zawodu Opiekun Medyczny.

Po ukończeniu nauki i zdaniu egzaminu państwowego Szkoła Policealna Gowork.eu gwarantuje zatrudnienie jako Opiekun osób starszych na terenie Niemiec!!!

Tryby nauczania

Tryb Organizacja zajęć
Dzienny Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu od godzin rannych do godzin popołudniowych
Weekendowy

Zajęcia odbywają się co tydzień, w piątki w godzinach popołudniowych w soboty i niedziele

Co zyskuje absolwent?

Po ukończeniu nauki w Szkole Policealnej Gowork.eu w Warszawie uzyskasz tytuł i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu Opiekuna Medycznego. Przygotujemy Cię do pracy a także do egzaminu państwowego po zdaniu którego otrzymasz dyplom wraz z suplementem w języku angielskim, zaświadczenie  oraz świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Gowork.eu

Opiekun Medyczny po ukończeniu naszej Szkoły może znaleźć zatrudnienie w:

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie Opiekun Medyczny K1 - MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno- opiekuńczych osobie chorej niesamodzielnej  odbywać się będzie pod koniec semestru III.

Przedmioty realizowane w półtorarocznym cyklu nauczania w Szkole Policealnej Gowork.eu w Warszawie na kierunku Opiekun Medyczny to m.in.:

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:


2 zdjęcia
legitymacyjne

świadectwo
ukończenia szkoły średniej

zaświadczenie od lekarza
medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu - Szkoła zapewnia bezpłatne badania

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jesteś tutaj: >