Masaż z rehabilitacją

Szkoła Policeana Gowork.eu

Masaż jest obecnie jedną z chętniej wybieranych form relaksu, a dodatkowo wielu pacjentów decyduje się także na masaże lecznicze. Dlatego zawód technika masażysty jest jedną z popularniejszych profesji medycznych w rehabilitacji, a jego kwalifikacje ustala samo Ministerstwo Zdrowia. Każda osoba pracująca w tym zawodzie zajmuje się wykonywaniem masaży profilaktycznych, leczniczych, sportowych oraz kosmetycznych. Rodzaj masażu jest dostosowany indywidualnie do pacjenta. Dobrze, gdy masażystę cechuje dobra sprawność fizyczna oraz m.in. empatia i życzliwość w stosunku do pacjenta.
Nasza Dwuletnia Szkoła Policealna Gowork.eu zapewnia uzyskanie nie tylko tytułu zawodowego, ale również stabilną pracę w gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach rehabilitacyjnych czy rekreacyjno - wypoczynkowych, a także klubach sportowych, sanatoriach, a nawet w hospicjach. Często masażyści prowadzą również własną działalność i zajmują się masowaniem m.in. sportowców. Prowadzimy zajęcia z teorii, ale sprzede wszystkim stawiamy na praktykę. 
 

Film o szkole policealnej GoWork.pl

Tryby nauczania 

Tryb Organizacja zajęć
Dzienny Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu od godzin rannych do godzin popołudniowych
Weekendowy Zajęcia odbywają się w weekendy
Wieczorowy Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

Co zyskuje absolwent?

Nasi absolwenci po ukończeniu Szkoły Policealnej Gowork.eu wiedzą, jak prawidłowo wykonywać różne rodzaje masaży, jak obsługiwać specjalistyczny sprzęt medyczny oraz w jaki sposób analizować reakcję pacjentów na dany rodzaj masażu.
 

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 - świadczenie usług w zakresie masażu (MED.10) odbywać się będzie pod koniec semestru IV. Przedmioty realizowane w dwuletnim cyklu nauczania m.in.:

  • teoria masażu;
  • anatomia z fizjologią;
  • podstawy fizjoterapii;
  • BHP i pierwsza pomoc.

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:


2 zdjęcia
legitymacyjne

świadectwo
ukończenia szkoły średniej

zaświadczenie od lekarza
medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu - Szkoła zapewnia bezpłatne badania
NASZE PRACOWNIE DYDAKTYCZNE
Gabinet
Masaż - zajęcia
Pracownia masażu

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK