Higienistka stomatologiczna z implantologią

Higienistka stomatologiczna z implantologią

Zawód higienistki stomatologicznej istnieje w Polsce od 1975 roku, jednak dopiero od 2011 roku istnieje rozporządzenie, według którego w każdym gabinecie stomatologicznym powinna być zatrudniona wykwalifikowana higienistka lub asystentka, z tym że higienistka ma większe uprawnienia. Jest to bardzo przyszłościowy zawód, który nieustannie się rozwija w swej dziennie. 
Dzięki Szkole Policealnej Gowork.eu nauczysz się wykonywania wszelkich zabiegów stomatologicznych. Zdobędziesz wiedzę z zakresu dobierania odpowiednich środki do utrzymania higieny jamy ustnej. Poznasz narzędzia niezbędne do wykonywania takich czynności  jak: piaskowanie, skaling, polerowanie, lakowanie i lakierowanie zębów impregnacja zębów mlecznych, polerowanie i wykańczanie wypełnień zębowych
Higienista może prowadzić własną działalność gospodarczą, w ramach której ma prawo współpracować z wieloma gabinetami stomatologicznymi. Może także pracować jako pomoc przedlekarska w szkołach lub przedszkolach

 

Film o szkole policealnej GoWork.pl

Co zyskuje absolwent?

Po ukończeniu nauki uzyskasz tytuł i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu Higienistki stomatologicznej. Przygotujemy Cię do pracy a także do egzaminu państwowego po zdaniu którego otrzymasz dyplom wraz z suplementem, zaświadczenie  oraz świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Gowork.eu

Tryby nauczania

Tryb Organizacja zajęć
Dzienny Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu od godzin rannych do godzin popołudniowych
Weekendowy Zajęcia odbywają się w weekendy.
Wieczorowy Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1: Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia (MED.02) odbywa się pod koniec IV semestru. Tematyka zajęć realizowana w dwuletnim cyklu nauczania to m.in.:

  • współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadań zawodowych,
  • wykonywanie wstępnych zadań oraz zabiegów podtrzymujących efekty leczenia jamy ustnej,
  • prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego,
  • wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną,
  • posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami.

 

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:


2 zdjęcia
legitymacyjne

świadectwo
ukończenia szkoły średniej

zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
NASZE PRACOWNIE DYDAKTYCZNE
Pracownia stomatologiczna

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK