zapisz się

Higienistka stomatologiczna z implantologią

Zawód Higienistki Stomatologicznej istnieje w Polsce od 1975 roku, jednak dopiero od 2011 roku istnieje rozporządzenie, według którego w każdym gabinecie stomatologicznym powinna być zatrudniona wykwalifikowana higienistka lub asystentka, z tym że higienistka ma większe uprawnienia. Jest to bardzo przyszłościowy zawód, który nieustannie się rozwija w swej dziennie. 


Dzięki Szkole Policealnej Gowork.eu w Warszawie nauczysz się wykonywania wszelkich zabiegów stomatologicznych. Zdobędziesz wiedzę z zakresu dobierania odpowiednich środków do utrzymania higieny jamy ustnej. Poznasz narzędzia niezbędne do wykonywania czynności, takich jak: piaskowanie, skaling, polerowanie, lakowanie, lakierowanie zębów, impregnacja zębów mlecznych, polerowanie, wybielanie zębów i wykańczanie wypełnień zębowych. Posiadamy w pełni wyposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu, znajdujące się w ścisłym centrum Warszawy.
Higienista stomatologiczna może prowadzić własną działalność gospodarczą, w ramach której ma prawo współpracować z wieloma gabinetami stomatologicznymi. Może także pracować jako pomoc przedlekarska w szkołach lub przedszkolach.

Film o szkole policealnej GoWork.pl

Tryby nauczania

Tryb Organizacja zajęć
Dzienny Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu od godzin rannych do godzin popołudniowych
Weekendowy Zajęcia odbywają się w weekendy.
Wieczorowy Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Co zyskuje absolwent?

Nasi Absolwenci po ukończeniu nauki w Szkole Policealnej Gowork.eu w Warszawie uzyskują tytuł i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu Higienistki stomatologicznej. Przygotujemy Cię do pracy, a także do egzaminu państwowego po zdaniu którego otrzymasz dyplom wraz z suplementem w języku angielskim, zaświadczenie  oraz świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Gowork.eu

Higienistka stomatologiczna może znaleźć zatrudnienie w:

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie Higienistka stomatologiczna  K1: Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia (MED.02) odbywa się pod koniec IV semestru.

Przedmioty realizowane w dwuletnim cyklu nauczania w Szkole Policealnej Gowork.eu w Warszawie na kierunku Higienistka stomatologiczna to m.in.:

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:


2 zdjęcia
legitymacyjne

świadectwo
ukończenia szkoły średniej

zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

NASZE PRACOWNIE DYDAKTYCZNE

Pracownia stomatologiczna

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jesteś tutaj: >