zapisz się

Kurs na kierunku higienistka stomatologiczna w Warszawie

Higienistka stomatologiczna to ważne ogniwo w dziedzinie stomatologii, zajmujące się profilaktyką i pielęgnacją jamy ustnej. Ich praca obejmuje zapobieganie chorobom zębów i dziąseł poprzez edukację pacjentów i wykonywanie różnych procedur higieniczno-zdrowotnych. Szkoła policealna na kierunku higienistka stomatologiczna w Warszawie stanowi solidną podstawę dla tych, którzy pragną rozpocząć karierę w tej profesji.
Higienistka stomatologiczna to wysoko wykwalifikowany specjalista, który pracuje pod nadzorem lekarza dentysty. Ich głównym celem jest zapobieganie chorobom zębów i dziąseł oraz promowanie ogólnego zdrowia jamy ustnej. Higienistki stomatologiczne wykonują wiele zadań, w tym przeprowadzanie skalingu (usuwania kamienia nazębnego), polerowanie zębów, nakładanie lakierów ochronnych, wykonywanie zdjęć rentgenowskich i prowadzenie edukacji pacjentów na temat higieny jamy ustnej.

 

Rola higienistka w gabinecie dentystycznym?

Ważna jest także rola higienistki stomatologicznej w identyfikowaniu i monitorowaniu chorób jamy ustnej. Mogą one wykrywać oznaki próchnicy, chorób dziąseł i innych problemów stomatologicznych, które wymagają interwencji lekarza dentysty. Działalność higienistki stomatologicznej ma kluczowe znaczenie dla utrzymania zdrowia jamy ustnej pacjentów.

Kończąc kurs higienistki stomatologicznej w Warszawie nauczysz się wykonywania wszelkich zabiegów stomatologicznych. Zdobędziesz wiedzę z zakresu dobierania odpowiednich środków do utrzymania higieny jamy ustnej. Poznasz narzędzia niezbędne do wykonywania czynności, takich jak: piaskowanie, skaling, polerowanie, lakowanie, lakierowanie zębów, impregnacja zębów mlecznych, polerowanie, wybielanie zębów i wykańczanie wypełnień zębowych. Posiadamy w pełni wyposażone pracownie do praktycznej nauki zawodu, znajdujące się w ścisłym centrum Warszawy.

 

Kariera zawodowa po odbytym kursie

Higienista stomatologiczna może prowadzić własną działalność gospodarczą, w ramach której ma prawo współpracować z wieloma gabinetami stomatologicznymi. Może także pracować jako pomoc przedlekarska w szkołach lub przedszkolach.
Aby rozpocząć karierę jako higienistka stomatologiczna, konieczne jest ukończenie odpowiedniego programu nauczania. Szkoły policealne dla higienistek stomatologicznych oferują takie programy, które przygotowują słuchaczy do praktycznej pracy w tej dziedzinie. Programy te obejmują zarówno teoretyczne jak i praktyczne zajęcia, które umożliwiają zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy.

Podczas kursu, przyszłe higienistki stomatologiczne uczą się o anatomii jamy ustnej, chorobach zębów i dziąseł, technikach profilaktycznych, radiografii, higienie stomatologicznej, a także o zasadach etyki i prawa.

Zobacz także: Kurs asystentki stomatologicznej w Warszawie

 

Film o szkole policealnej GoWork.pl

Tryby nauczania

Tryb Organizacja zajęć
Dzienny Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu od godzin rannych do godzin popołudniowych
Weekendowy Zajęcia odbywają się w weekendy.
Wieczorowy Zajęcia odbywają się w dni powszednie, minimum 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Co zyskuje absolwent?

Nasi Absolwenci po ukończeniu nauki w Szkole Policealnej Gowork.eu w Warszawie uzyskują tytuł i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu Higienistki stomatologicznej. Przygotujemy Cię do pracy, a także do egzaminu państwowego po zdaniu którego otrzymasz dyplom wraz z suplementem w języku angielskim, zaświadczenie oraz świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej.

Higienistka stomatologiczna może znaleźć zatrudnienie w:

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie Higienistka stomatologiczna  K1: Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia (MED.02) odbywa się pod koniec IV semestru.

Przedmioty realizowane w dwuletnim cyklu nauczania w Szkole Policealnej Gowork.eu w Warszawie na kierunku Higienistka stomatologiczna to m.in.:

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:


2 zdjęcia
legitymacyjne

świadectwo
ukończenia szkoły średniej

zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

NASZE PRACOWNIE DYDAKTYCZNE

Pracownia stomatologiczna

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jesteś tutaj: >