zapisz się

Technik Administracji

W dzisiejszym dynamicznym świecie, organizacje i przedsiębiorstwa działają w szybkim tempie, stawiając przed sobą liczne wyzwania. W takim środowisku niezwykle istotne jest skuteczne zarządzanie administracyjne, które pozwala na sprawną organizację pracy, efektywne wykorzystanie zasobów oraz utrzymanie wysokiej jakości usług. W tym kontekście zawód ten odgrywa kluczową rolę, zapewniając nieocenioną pomoc w utrzymaniu płynności działania firm.

Technik administracji to osoba zajmują się prowadzeniem  dokumentacji biurowej w administracji publicznej oraz w wielu firmach.
Szkoła Policealna Gowork.eu nauczysz się przygotowywać pisma i odpowiedzi administracyjne, sprawozdania, raporty, protokoły. Zdobędziesz wiedzę z zakresu obiegu informacji w urzędach, przedsiębiorstwach. Technik administracji zajmuje się również planowaniem i organizacją biura. Do jego zadań należy również nadzorowanie korespondencji biurowej, planowanie i prowadzenie dokumentacji kosztowej, a także nadzorowanie pozostałych pracowników w  firmie.

Technik administracji to niezwykle istotny zawód, który umożliwia sprawną organizację i funkcjonowanie firm oraz instytucji. Ich zaangażowanie w zarządzanie dokumentacją, obsługę biurową i kontakt z klientami ma kluczowe znaczenie dla efektywności i sukcesu organizacji. Dlatego też, ich rola w współczesnym biznesowym świecie jest nie do przecenienia, a ich umiejętności są bardzo poszukiwane na rynku pracy.
Gwarantujemy przygotowanie zarówno teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podstaw  administracji i prac biurowych, a także praktyczne z dziedziny postępowania administracyjnego.

Tryby nauczania

Tryb Organizacja zajęć
Zaoczny  Zajęcia odbywają się w weekendy: sobota i niedziela co dwa tygodnie 

 

Co zyskujesz?

Po ukończeniu nauki uzyskasz tytuł i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu. Przygotujemy Cię do pracy, a także do egzaminu państwowego po zdaniu którego otrzymasz dyplom wraz z suplementem w języku angielskim, zaświadczenie  oraz świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Gowork.eu.

Po ukończeniu naszej Szkoły Słuchacze mogą znaleźć zatrudnienie w:

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie Technika administracji: K1 - Obsługa klienta w jednostkach administracji (EKA.01)  odbywać się będzie pod koniec semestru IV.

Przedmioty realizowane w dwuletnim cyklu nauczania to m.in.:

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jesteś tutaj: >