zapisz się

Technik archiwista - kurs archiwisty w Warszawie

Historia jest jak skarb, a archiwiści są jej niezastąpionymi stróżami. Zawód często niezauważany, odgrywa kluczową rolę w zachowaniu i utrwalaniu naszej kulturowej, politycznej i społecznej pamięci. Archiwiści są tymi, którzy starannie zbierają, przechowują, opracowują i udostępniają cenne dokumenty i zbiory, które pozwala nam lepiej zrozumieć naszą przeszłość.

Technik archiwista to osoba, która pracuje w państwowych i zakładowych archiwach, składnicach akt instytucji, a także w firmach zajmujących się przechowywaniem i opracowywaniem akt. W swojej pracy gromadzi, udostępnia, zabezpiecza i opracowuje dokumentacje. Zajmuje się również związanym z nimi postępowaniem końcowym. Każda organizacja lub instytucja tworzy dokumenty, a każdy dokument ma swoją wartość. To wymaga odpowiedniej klasyfikacji, zabezpieczenia i opisania. Wszystkie czynności wykonują wedle ściśle określonych norm. Przyjmują dokumenty do archiwów i składnic na podstawie sporządzonych spisów zdawczo - odbiorczych akt (jedne z materiałów ewidencyjnych), a także zabezpieczają te dokumenty w odpowiednich opakowaniach i pomieszczeniach. Sporządzają również pomoce ewidencyjne, aby łatwiej było odnaleźć konkretne dokumenty.

Zawód archiwisty jest niezwykle ważny dla zachowania naszego dziedzictwa kulturowego i dostępu do wartościowych informacji historycznych. Szkolenie w naszej szkole policealnej daje kandydatom niezbędną wiedzę i umiejętności, aby pracować jako archiwiści w różnych instytucjach kultury, edukacji i badawczych. Cechy takie jak pasja do historii, organizacja, precyzja i umiejętności techniczne są niezbędne, by osiągnąć sukces w tej fascynującej i ważnej profesji. Dzięki Nim nasza przeszłość jest nie tylko zapamiętana, ale także nadal żywa i dostępna dla przyszłych pokoleń.

Tryby nauczania

TRYB ZAJĘĆ ORGANIZACJA
Zaoczny Zajęcia odbywają się w weekendy: sobota i niedziela co dwa tygodnie

Co zyskujesz?

Kurs archiwisty daje ci pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu. Przygotujemy Cię do pracy a także do egzaminu państwowego po zdaniu którego otrzymasz dyplom wraz z suplementem w języku angielskim, zaświadczenie oraz świadectwo ukończenia szkoły.

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie Technik archiwista K1 –  EKA.02 - Organizacja i prowadzenie archiwum odbywać się będzie pod koniec semestru IV.

Zagadnienia realizowane w dwuletnim cyklu nauczania:

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji na kurs archiwisty niezbędne będą następujące dokumenty:

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jesteś tutaj: >