zapisz się

Technik BHP

W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie rywalizacja na rynku pracy staje się coraz bardziej zacięta, niezwykle ważne jest, aby dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy. Zawody związane z techniką bezpieczeństwa i higieny pracy odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu warunków pracy, które chronią zdrowie i życie pracowników, a także minimalizują ryzyko wystąpienia wypadków i chorób zawodowych.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy to zawód odpowiedzialny za nadzorowanie i wdrażanie środków mających na celu poprawę warunków pracy w różnych sektorach przemysłu i usług. Ich głównym celem jest zapobieganie wypadkom, urazom i chorobom zawodowym poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz opracowanie i wdrożenie odpowiednich strategii bezpieczeństwa.Osoby pracujące w tym zawodzie mają za zadanie przeprowadzać inspekcje miejsc pracy, analizować ryzyko zawodowe, dostosowywać miejsca pracy do obowiązujących norm bezpieczeństwa, prowadzić szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a także badać i dokumentować wypadki przy pracy. Pełnią nieocenioną rolę w różnych branżach i sektorach, zarówno w małych firmach, jak i w dużych korporacjach. Ich wkład jest kluczowy dla zapewnienia, że pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki w bezpiecznym środowisku. 


Szkoła Policealna Gowork.eu przygotuje Cię zarówno teoretycznie z zakresu zagrożeń w środowisku pracy, ergonomii w procesie pracy, podstaw prawa pracy, jak również praktycznie w dziedzinie zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą oceniania ryzyka zawodowego oraz ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

Zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy jest niezwykle ważny dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ich działania przyczyniają się do zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych, chronią zdrowie pracowników oraz przyczyniają się do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Dla wszystkich, którzy zależy na zdrowiu i bezpieczeństwie ludzi, to zawód o ogromnym znaczeniu i wartości.

Tryby nauczania

Tryb Organizacja zajęć
Zaoczny  Zajęcia odbywają się w weekendy: sobota i niedziela co dwa tygodnie 

Co zyskujesz?

Po ukończeniu nauki uzyskasz tytuł i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu Technika BHP. Przygotujemy Cię do pracy, a także do egzaminu państwowego po zdaniu którego otrzymasz dyplom wraz z suplementem w języku angielskim, zaświadczenie oraz świadectwo ukończenia szkoły.

Technik BHP może znaleźć zatrudnienie w firmach lub instytucjach w których jest odpowiedni dział zajmujący się higieną i bezpieczeństwem pracy. Może również pracować w firmach szkoleniowych zajmujących się obsługa pracodawców.

Program kierunku:

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie Technik BHP K1 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01) odbywa się pod koniec III-go semestru.

Przedmioty realizowane w półtorarocznym cyklu nauczania w Szkole Policealnej Gowork.eu w Warszawie na kierunku Technik BHP to m.in.:

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jesteś tutaj: >