zapisz się

Instruktor terapii uzależnień - kurs specjalisty ds. terapii uzależnień

Problem uzależnień stanowi poważne wyzwanie społeczne, dotykając nie tylko osoby uzależnione, ale również ich rodziny i bliskich. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc, zawód "Specjalista ds. Terapii Uzależnień" zyskuje coraz większe znaczenie. Instruktor terapii uzależnień to kurs o solidnych fundamentach, które są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w tej ważnej i odpowiedzialnej profesji.

Terapeuta to osoba, która pracuje z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (np. narkotyków, alkoholu) lub zachowań uzależniających (np. hazard, kompulsywne jedzenie). Jego głównym celem jest wsparcie pacjentów w procesie wyjścia z nałogu oraz zapobieganie nawrotom. Specjaliści ds. terapii uzależnień pełnią kluczową rolę w prowadzeniu indywidualnych terapii oraz prowadzeniu grup wsparcia. Coraz większe wymagania, coraz więcej sytuacji stresowych, mnożenie się różnego rodzaju problemów powoduje u wielu ludzi ucieczkę w nałogi. Do najpopularniejszych należy alkohol oraz narkotyki. Jeżeli nie boisz się wyzwań i masz silny charakter oraz chcesz pomagać innym, ten kurs jest skierowany do Ciebie. Placówka kształcenia Ustawicznego GoWork.eu w swoim autorskim programie kursu proponuje ciekawe zajęcia w postaci teorii oraz warsztatów z takich zagadnień jak: prowadzenie terapii zajęciowej; organizowanie zajęć terapeutycznych mające na celu poprawę kondycji psychicznej osób uzależnionych; komunikacji interpersonalnej; psychologii. Instruktor terapii uzależnień ma przede wszystkim pomagać osobom chorym. Jego zadaniem jest dobranie odpowiedniej terapii, wdrożenie jej w życie pacjenta oraz monitorowanie efektów jej przebiegu. Efektem końcowym tak skomplikowanego procesu powinno być wyjście z uzależnienia.

Specjalista ds. Terapii Uzależnień to kluczowy zawód, który odgrywa istotną rolę w walce z problemem uzależnień. Szkoła policealna Gowork.eu w Warszawie oferuje roczny kurs, które zapewnia odpowiednie wykształcenie i umiejętności potrzebne do pracy w tej dziedzinie. Praca ta daje możliwość wprowadzania pozytywnych zmian w życiu pacjentów oraz społeczności jako całości. Jeśli jesteś zainteresowany/a pomaganiem innym i działaniem na rzecz zdrowia publicznego, ten zawód może być idealnym wyborem dla Ciebie.

 

Przeczytaj także naszego bloga dotyczącego kształcenia w szkole podyplomowej i znajdowania swojej przyszłej ścieżki zawodowej:

Tryby nauczania

TRYB ZAJĘĆ ORGANIZACJA
Zaoczny Zajęcia odbywają się w weekendy: sobota i niedziela co dwa tygodnie
Online Zajęcia odbywają się online w weekendy: sobota i niedziela co dwa tygodnie

Co zyskujesz?

Zajęcia obejmują około 200 godzin dydaktycznych zajęć w trybie zaocznym lub online prowadzonych przez profesjonalistów. Nauka trwa 1 rok, a po jej ukończeniu Kursanci otrzymują dyplom i zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Absolwenci mogą podjąć pracę w miejscach takich jak:

Program nauczania

Zagadnienia realizowane podczas rocznego kursu:

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jesteś tutaj: >