zapisz się

Darmowy kurs języka polskiego

Kurs Języka polskiego dla Obcokrajowców w Placówce Kształcenia Ustawicznego jest dedykowany tym, którzy pragną opanować język polski w celu skutecznego porozumiewania się, zintegrowania się w polskim społeczeństwie oraz otwarcia drzwi do kariery zawodowej. Program ten oferuje dynamiczne i interaktywne podejście do nauki języka, umożliwiając uczestnikom zdobycie pewności siebie w komunikacji i eksploracji polskiej kultury.

Głównym celem kursu jest umożliwienie uczestnikom płynnego i skutecznego posługiwania się językiem polskim w codziennych sytuacjach. Kurs skupia się na praktycznych umiejętnościach językowych, które są niezbędne do komunikacji w życiu codziennym, w pracy oraz podczas interakcji społecznych.Oprócz nauki języka, kurs umożliwia uczestnikom zrozumienie polskiej kultury, historii i obyczajów. To pomaga obcokrajowcom lepiej zintegrować się w lokalnym społeczeństwie, zyskując wgląd w wartości i normy panujące w Polsce.
Kurs Języka polskiego dla Obcokrajowców w Placówce Kształcenia Ustawicznego to wyjątkowa okazja do opanowania języka, poznania kultury oraz osiągnięcia osobistego i zawodowego rozwoju. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapisów i udziału w naszym programie, który zapewni wsparcie i narzędzia niezbędne do osiągnięcia celów językowych i integracyjnych.

Бесплатный курс польского языка

Курсы польского языка для иностранцев в Учреждении повышения квалификации предназначены для тех, кто хочет овладеть польским языком, чтобы эффективно общаться, интегрироваться в польское общество и открыть двери для профессиональной карьеры. Эта программа предлагает динамичный и интерактивный подход к изучению языка, позволяющий участникам обрести уверенность в общении и изучении польской культуры.

Основная цель курса – научить участников бегло и эффективно использовать польский язык в повседневных ситуациях. Курс ориентирован на практические языковые навыки, необходимые для общения в повседневной жизни, на работе и во время социальных взаимодействий.Помимо изучения языка, курс позволяет участникам понять польскую культуру, историю и обычаи. Это помогает иностранцам лучше интегрироваться в местное общество, знакомясь с ценностями и нормами, преобладающими в Польше.
Курсы польского языка для иностранцев в Учреждении повышения квалификации – это уникальная возможность овладеть языком, познакомиться с культурой и достичь личного и профессионального развития. Мы сердечно приглашаем всех заинтересованных зарегистрироваться и принять участие в нашей программе, которая предоставит поддержку и инструменты, необходимые для достижения языковых и интеграционных целей.

Tryby nauczania

TRYB ZAJĘĆ ORGANIZACJA
Online Zajęcia w każdy czwartek w godzinach 18:00-20:00 

Co zyskujesz ?

Po ukończeniu Kursu Języka Polskiego dla Obcokrajowców, uczestnicy będą mogli:

Kursanci otrzymują dyplom i zaświadczenie ukończenia szkolenia

Что вы получаете ?

После прохождения курса польского языка для иностранцев участники смогут:

Участники получают диплом и сертификат о прохождении обучения

Program nauczania

Zagadnienia realizowane podczas rocznego kursu:

Moduł 1: Wprowadzenie do języka polskiego

Moduł 2: Rodzina i życie codzienne

Moduł 3: Komunikacja społeczna

Moduł 4: Jedzenie i gastronomia

Moduł 5: Podróże i turystyka

Moduł 6: Zdrowie i sytuacje awaryjne

Moduł 7: Kultura i zwyczaje

Moduł 8: Praca i studia

Учебная программа

Вопросы, затронутые в течении годичного курса:

Модуль 1: Введение в польский язык

Модуль 2: Семья и повседневная жизнь

Модуль 3: Социальная коммуникация

Модуль 4: Еда и гастрономия

Модуль 5: Путешествия и туризм

Модуль 6: Здравоохранение и чрезвычайные ситуации

Модуль 7: Культура и обычаи

Модуль 8: Работа и учеба

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jesteś tutaj: >