zapisz się

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Bezpieczeństwo jest jednym z podstawowych potrzeb ludzkości, a w dzisiejszym dynamicznym i nieprzewidywalnym świecie ma kluczowe znaczenie. Technik ochrony fizycznej to specjalista, który zapewnia bezpieczeństwo na różnych obszarach, od ochrony osób w instytucjach publicznych po zabezpieczanie mienia w przedsiębiorstwach prywatnych. To zawód, który wymaga odpowiednich umiejętności i przygotowania, aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom i chronić ludzi oraz mienie.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia to osoba odpowiedzialna za monitorowanie, analizę i zapobieganie sytuacjom zagrożenia. W jego obowiązkach może być patrolowanie terenu, kontrola dostępu, monitorowanie systemów bezpieczeństwa (np. kamer, alarmów) oraz reagowanie na incydenty. Osoba po ukończeniu tego kierunku może pracować na różnych obszarach, w tym w centrach handlowych, obiektach użyteczności publicznej, firmach, czy nawet jako ochroniarz osobisty. Zawód ten jest kluczowy w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony różnych obiektów oraz osób. Kierunek w szkole policealnej pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do skutecznego wykonywania obowiązków. Cechy takie jak zaufanie, umiejętność reagowania na stres i znajomość technologii bezpieczeństwa są niezbędne w pracy tego zawodu. Dzięki technikom nasz świat staje się bardziej bezpieczny i chroniony przed różnymi zagrożeniami.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia to kierunek cieszący się ciągle dużym zainteresowaniem. Dzięki naszej Szkole zdobędziesz niezbędną widzę specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielne wykonywanie pracy.

Tryby nauczania

TRYB ZAJĘĆ ORGANIZACJA
Zaoczny Zajęcia odbywają się w weekendy: sobota i niedziela co dwa tygodnie

Co zyskujesz?

Po ukończeniu nauki uzyskasz tytuł i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu. Przygotujemy Cię do pracy, a także do egzaminu państwowego po zdaniu którego otrzymasz dyplom wraz z suplementem w języku angielskim, zaświadczenie  oraz świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Gowork.eu 

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia  K1 – BPO.02. Ochrona osób i mienia odbywać się będzie pod koniec semestru IV.

Przedmioty realizowane w dwuletnim cyklu nauczania:

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jesteś tutaj: >