zapisz się

Kurs opiekuna w domu pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej (DPS) jest miejscem, gdzie osoby starsze, niepełnosprawne, czy też o specjalnych potrzebach znajdują miejsce opieki, troski i wsparcia. Zawód opiekuna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu godnego i bezpiecznego życia dla mieszkańców tych placówek. Jest to osoba o wielkim sercu, gotowa do poświęceń, która staje się aniołem stróżem dla osób, które potrzebują opieki i wsparcia.

Opiekun w domu pomocy społecznej to osoba, która codziennie dba o dobrostan mieszkańców. To on czy ona sprawuje opiekę nad podopiecznymi, pomagając im w podstawowych czynnościach życia, takich jak karmienie, higiena osobista, ubieranie się czy wykonywanie prostych czynności domowych. Oprócz troski o codzienne potrzeby, opiekunowie pełnią również rolę towarzyską i emocjonalną.

Aby zostać opiekunem w DPS, warto podjąć specjalizację w tej dziedzinie w naszej szkole policealnej Gowork.eu. Program szkolenia umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności. Podczas nauki, słuchacze uczą się o podstawowych zasadach opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, technikach pielęgnacyjnych, komunikacji interpersonalnej, a także psychologii osób potrzebujących wsparcia. Praktyki zawodowe są również istotnym elementem kształcenia, pozwalającym zdobyć doświadczenie w pracy z mieszkańcami DPS. W Szkole Policealnej Gowork.eu oprócz zajęć teoretycznych prowadzimy również zajęcia praktyczne, stanowiące 80% programu nauczania

Zawód ten jest nie tylko źródłem pracy, ale również misją pomagania i wsparcia najbardziej potrzebującym. Specjalizacja ta w naszej placówce daje możliwość zdobycia niezbędnych umiejętności i wiedzy, które pozwalają na profesjonalne i empatyczne wykonywanie obowiązków opiekuna. Dzięki pracy opikeunów wiele osób otrzymuje ciepło i wsparcie, które dają im godne życie i poczucie bezpieczeństwa.

Tryb nauczania 

TRYB ZAJĘĆ

ORGANIZACJA

Zaoczny

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Co zyskujesz?

Po ukończeniu nauki uzyskasz tytuł i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu. Przygotujemy Cię do pracy, a także do egzaminu państwowego po zdaniu którego otrzymasz dyplom wraz z suplementem w języku angielskim, zaświadczenie  oraz świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Gowork.eu

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie Opiekun w domu pomocy społecznej K1 - . Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobę podopieczną (SPO.03)  odbywać się będzie pod koniec semestru IV.

Przedmioty realizowane w dwuletnim cyklu nauczania:

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jesteś tutaj: >