zapisz się

Protetyk Słuchu

Czy wiesz, że słuch to jeden z najważniejszych zmysłów, który pozwala nam doświadczać bogactwa dźwięków wokół nas? Niestety, wiele osób cierpi z powodu problemów słuchowych, które wpływają na ich jakość życia. Na szczęście, zawód protetyka słuchu ma za zadanie pomóc tym, którzy zmagają się z utratą słuchu, by mogli znów cieszyć się dźwiękami otaczającego świata.

Protetyk słuchu jest specjalistą, który zajmuje się diagnozowaniem, projektowaniem, wytwarzaniem i dopasowywaniem aparatów słuchowych dla osób z niedosłuchem lub głuchotą. To zadziwiające, jak precyzyjne urządzenia potrafią przywrócić ludziom możliwość słyszenia i uczestniczenia w codziennych rozmowach oraz aktywnościach społecznych. Zawód ten łączą w sobie medycynę, fizykę i elektronikę. Protetyk słuchu w Szkole Medycznej Gowork.eu to kierunek medyczny, cieszący się  popularnością. Dzięki Nam zdobędziesz niezbędną widzę specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielne wykonywanie zawodu. Szkoła Medyczna w Warszawie posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem w branży medycznej.

Perspektywy zawodowe dla protetyków słuchu są obiecujące, ze względu na rosnącą świadomość ludzi na temat opieki zdrowotnej i usług audiologicznych. Wraz z postępem technologicznym aparaty słuchowe stają się bardziej zaawansowane, co otwiera drzwi dla rozwoju kariery w tej dziedzinie. Protetycy słuchu mogą pracować zarówno w prywatnych gabinetach audiologicznych, szpitalach, jak i centrach rehabilitacji słuchu. Zawód ten to nie tylko źródło stabilnego dochodu, ale także satysfakcja płynąca z pomagania innym w odzyskaniu zdolności słyszenia i czerpania radości z dźwięków codziennego życia.

Tryb nauczania

TRYB ZAJĘĆ

ORGANIZACJA

Zaoczny

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Co zyskujesz?

Po ukończeniu nauki uzyskasz tytuł i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu Protetyk słuchu. Przygotujemy Cię do pracy a także do egzaminu państwowego po zdaniu którego otrzymasz dyplom wraz z suplementem w języku angielskim, zaświadczenie oraz świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Gowork.eu
 
Protetyk słuchu może znaleźć zatrudnienie w:

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie Protetyk Słuchu - K1 –  Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu odbywa się pod koniec IV semestru.

Przedmioty realizowane w dwuletnim cyklu nauczania:

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jesteś tutaj: >