zapisz się

Szkoła Policealna GoWork.eu - Technik dentystyczny

Technik denstytyczny to zawód wspierający na codzień stomatologów oraz ortodontów. Zajmuje się wykonaniem protez zębowych, aparatów ortodontycznych, protez ruchomych, szyn, koron zębowych oraz epitez twarzy.Technik dentystyczny w Szkole Medycznej Gowork.eu to kierunek medyczny, cieszący się ogromną popularnością. Dzięki naszej Szkole zdobędziesz niezbędną widzę specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielne wykonywanie zawodu. Szkoła Medyczna Gowork.eu posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem w branży medycznej.

 

Tryby nauczania

Tryb Organizacja zajęć
Dzienny Zajęcia odbywają się w dni powszednie 5 dni w tygodniu od godzin rannych do godzin popołudniowych
Wieczorowy Zajęcia odbywają się w dni powszednie 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych
 

Co zyskujesz?

Po ukończeniu nauki uzyskasz tytuł i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu Technik dentystyczny. Przygotujemy Cię do pracy, a także do egzaminu państwowego po zdaniu którego otrzymasz dyplom wraz z suplementem w języku angielskim, zaświadczenie oraz świadectwo ukończenia Szkoły Medycznej Gowork.eu

Technik dentystyczny może być zatrudniony w państwowych i prywatnych pracowniach protetycznych i ortodontycznych. Może również prowadzić własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej. Umiejętności i kompetencje absolwenta Szkoły Medycznej GoWork.eu w zakresie wyuczonej kwalifikacji są zgodne z oczekiwaniami krajowych i europejskich pracodawców.

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację Technik dentystyczny K1- Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy(MED.06.) odbywa się pod koniec V semestru.

Przedmioty realizowane w 2,5-letnim cyklu nauczania w Szkole Medycznej Gowork.eu w Warszawie na kierunku Technik dentystyczny to m.in.:

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

NASZE PRACOWNIE DYDAKTYCZNE

Pracownia dentystyczna

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jesteś tutaj: >