zapisz się

Technik farmaceutyczny

Przemysł farmaceutyczny odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu społeczeństwu dostępu do bezpiecznych i skutecznych leków. W tej branży ważną rolę odgrywają Technicy Farmaceutyczni, specjaliści wykształceni w szkołach policealnych, którzy zajmują się produkcją i kontrolą jakości leków.

Farmacja jest dziedziną, która łączy naukę i opiekę nad zdrowiem. Farmaceuci odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu odpowiedniego stosowania leków, monitorowaniu reakcji pacjentów na terapię, a także wiedzy w zakresie suplementacji i opieki farmaceutycznej. Ich praca jest niezwykle ważna dla zdrowia i dobrostanu społeczeństwa. Technik Farmaceutyczny to kluczowy zawód w przemyśle farmaceutycznym, odpowiedzialny za produkcję i kontrolę jakości leków. Choć praca może być wymagająca, oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego. Dla osób pasjonujących się farmacją i chcących wnieść swój wkład w poprawę zdrowia społeczeństwa, kariera jako Technik Farmaceutyczny może być satysfakcjonującym wyborem. W naszej Szkole Policealnej Gowork.eu zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi aparatury laboratoryjnej i sprzętu farmaceutycznego, przyrządzania leków recepturowych, wydawania pacjentom wybranych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych oraz ewidencjonowania sprzętu aptecznego..

Po ukończeniu szkoły policealnej w zakresie farmacji, absolwenci mogą podjąć pracę jako Technicy Farmaceutyczni. Ich obowiązki obejmować będą m.in. przygotowywanie leków, kontrolę jakości, obsługę pacjentów i współpracę z zespołem farmaceutycznym. Farmacja to kierunek medyczny, cieszący się dużą popularnością. Dzięki naszej Szkole zdobędziesz niezbędną widzę specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielne wykonywanie zawodu.

Zobacz także inne kierunki medyczne oferowane w naszej szkole.

 

Film o szkole policealnej GoWork.pl

Tryby nauczania

Tryb Organizacja zajęć
Dzienny Zajęcia odbywają się w dni powszednie 5 dni w tygodniu od godzin rannych do godzin popołudniowych
Weekendowo-wieczorowy Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej, w wybrane 3  dni w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele
Wieczorowy Zajęcia odbywają się w dni powszednie 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Co zyskujesz?


Po ukończeniu nauki uzyskasz tytuł i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu Technik farmaceutyczny.  Przygotujemy Cię do pracy a także do egzaminu państwowego po zdaniu którego otrzymasz dyplom wraz z suplementem w języku angielskim, zaświadczenie oraz świadectwo ukończenia Szkoły Medycznej Gowork.eu

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie Technik farmaceutyczny K1-  Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa (MED.09).

Przedmioty realizowane w 2,5-letnim cyklu nauczania to m.in.:

 • elementy anatomii i fizjologii z patologią
 • promocja zdrowia z elementami profilaktyki
 • technologia postaci leków
 • farmakologia
 • analiza leków
 • farmakognozja
 • podstawy obrotu aptecznego
 • dyspensowanie produktów aptecznych
 • technologie informatyczne
 • technika sporządzania leków
 • analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • metody badania surowców roślinnych
 • świadczenia farmaceutyczne

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jesteś tutaj: >