Technik farmaceutyczny

Szkoła policealna GoWork.eu - Technik farmaceutyczny

Interesujesz się farmacją i chciałbyś pracować w aptece? Zapraszamy na kierunek Technik Farmaceutyczny, który jest obecnie bardzo pożądany na rynku pracy. Szkoła Medyczna Gowork.eu zapewnia kadrę najlepszych wykładowców, którzy jednocześnie od lat pracują w branży. 
Do podstawowych obowiązków technika farmaceutycznego należy wykonywanie zadań zleconych przez farmaceutę. Technik Farmaceutyczny musi również sprawować nadzór nad prawidłowym działaniem całej apteki oraz nadzorować zespół (w przypadku kierownika apteki). Osoba pracująca w aptece musi również sporządzać i wytwarzać produkty lecznicze..


 

Film o szkole policealnej GoWork.pl

Szczegółowe cele kształcenia

 • - obsługa aparatury laboratoryjnej i sprzętu farmaceutycznego
 • - przyrządzanie leków recepturowych
 • - wydawanie pacjentom wybranych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • - ewidencjonowanie sprzętu aptecznego
 • - przygotowywanie do sprzedaży wyrobów gotowych
 • - sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych
 • - wykonywanie czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy o Prawie farmaceutycznym, w szczególności wydawania tych produktów
 • - uczestniczenie w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu-Szkoła zapewnia bezpłatne badania

Co zyskujesz?


Po ukończeniu nauki uzyskasz tytuł i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu Technik farmaceutyczny.  Przygotujemy Cię do pracy a także do egzaminu państwowego po zdaniu którego otrzymasz dyplom wraz z suplementem, zaświadczenie  oraz świadectwo ukończenia Szkoły Medycznej Gowork.eu

Kwalifikacja

Kwalifikacja K1-  Sporzadzanie i wytawarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i srodkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa (MED.09).

 

Przedmioty realizowane w 2,5-letnim cyklu nauczania m.in.:

 • Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i preparatów leczniczych na podstawie i zakresie okreslonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
 • Współuczestniczenie w analizie produktów lecznuczych i wyrobów medycznych w laboratoriach na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • Zaopatrywanie w wyroby medyczne, suplementy diety, srodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz produkty kosmetyczne na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Tryby nauczania

Tryb Organizacja zajęć
Dzienny Zajęcia odbywają się w dni powszednie 5 dni w tygodniu od godzin rannych do godzin popołudniowych
Weekendowo-wieczorowy Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej, w wybrane 3  dni w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele
Wieczorowy Zajęcia odbywają się w dni powszednie 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK