zapisz się

Szkoła policealna GoWork.eu - Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny to zawód wspierający na co dzień magistrów farmacji w prowadzeniu apteki i punktów aptecznych. W naszej Szkole Medycznej Gowork.eu zdobędziesz wiedzę z zakresu obsługi aparatury laboratoryjnej i sprzętu farmaceutycznego, przyrządzania leków recepturowych, wydawania pacjentom wybranych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych oraz ewidencjonowania sprzętu aptecznego.. Technik farmaceutyczny w Szkole Medycznej Gowork.eu to kierunek medyczny, cieszący się dużą popularnością. Dzięki naszej Szkole zdobędziesz niezbędną widzę specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielne wykonywanie zawodu. Szkoła Medyczna Gowork.eu posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem w branży medycznej.

 

Film o szkole policealnej GoWork.pl

Tryby nauczania

Tryb Organizacja zajęć
Dzienny Zajęcia odbywają się w dni powszednie 5 dni w tygodniu od godzin rannych do godzin popołudniowych
Weekendowo-wieczorowy Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej, w wybrane 3  dni w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele
Wieczorowy Zajęcia odbywają się w dni powszednie 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Co zyskujesz?


Po ukończeniu nauki uzyskasz tytuł i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu Technik farmaceutyczny.  Przygotujemy Cię do pracy a także do egzaminu państwowego po zdaniu którego otrzymasz dyplom wraz z suplementem w języku angielskim, zaświadczenie oraz świadectwo ukończenia Szkoły Medycznej Gowork.eu

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie Technik farmaceutyczny K1-  Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa (MED.09).

 

Przedmioty realizowane w 2,5-letnim cyklu nauczania  w Szkole Medycznej Gowork.eu w Warszawie na kierunku Technik farmaceutyczny to m.in.:

 • elementy anatomii i fizjologii z patologią
 • promocja zdrowia z elementami profilaktyki
 • technologia postaci leków
 • farmakologia
 • analiza leków
 • farmakognozja
 • podstawy obrotu aptecznego
 • dyspensowanie produktów aptecznych
 • technologie informatyczne
 • technika sporządzania leków
 • analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • metody badania surowców roślinnych
 • świadczenia farmaceutyczne

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jesteś tutaj: >