zapisz się

Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej to zawód, który odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków podczas procedur medycznych. Osoby pracujące na tym stanowisku są odpowiedzialne za procesy sterylizacji, dezynfekcji i przechowywania sprzętu medycznego, co ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia zakażeń i kontaminacji w środowisku medycznym.

Sterylizacja medyczna jest procesem usuwania wszelkich mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy czy grzyby, z narzędzi medycznych i sprzętu, który jest używany podczas zabiegów i operacji. Zapewnienie wysokich standardów sterylizacji ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu infekcjom szpitalnym, które mogą powodować poważne powikłania zdrowotne i przedłużać czas rekonwalescencji pacjentów. Zawód ten oparty jest na precyzji, odpowiedzialności i dbałości o najmniejsze szczegóły. Osoby pracujące na tym stanowisku są zaangażowane w cały proces sterylizacji - od przygotowania sprzętu po kontrolę jakości. Ich zadania obejmują dokładne czyszczenie, pakowanie, a następnie stosowanie odpowiedniej metody sterylizacji w zależności od rodzaju instrumentu czy narzędzia.

Kierunek Technik Sterylizacji Medycznej oferowany w naszej szkole zapewnia kompleksową edukację, która obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu biologii, mikrobiologii, farmakologii oraz przepisów i standardów obowiązujących w dziedzinie sterylizacji medycznej. Ponadto, praktyki w placówkach medycznych pozwalają na zdobycie cennego doświadczenia i umiejętności praktycznych. Dzięki naszej Szkole zdobędziesz niezbędną widzę specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielne wykonywanie zawodu. Szkoła Policealna Gowork.eu posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem w branży medycznej.

Tryb zajęć

TRYB ZAJĘĆ

ORGANIZACJA

Zaoczny

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Co zyskujesz?

Po ukończeniu nauki uzyskasz tytuł i pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu Technik sterylizacji medycznej. Przygotujemy Cię do pracy a także do egzaminu państwowego po zdaniu którego otrzymasz dyplom wraz z suplementem, zaświadczenie  oraz świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej Gowork.eu
 

Absolwenci kierunku Technik Sterylizacji Medycznej mają różnorodne możliwości zatrudnienia, ponieważ ich specjalistyczne umiejętności są potrzebne w wielu miejscach opieki zdrowotnej. Oto niektóre z głównych miejsc pracy dla technika sterylizacji medycznej:

  • Szpitale: To jedno z najczęstszych miejsc zatrudnienia dla techników sterylizacji medycznej. Szpitale potrzebują wykwalifikowanych specjalistów, którzy mogą zapewnić bezpieczną sterylizację i dezynfekcję sprzętu medycznego, który jest używany w różnych oddziałach i procedurach.
  • Kliniki i przychodnie: Również mniejsze placówki medyczne, takie jak kliniki i przychodnie, potrzebują techników do sterylizacji i utrzymania odpowiednich standardów higieny.
  • Ośrodki opieki długoterminowej: Technicy sterylizacji mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach opieki długoterminowej, gdzie muszą zapewnić sterylność i bezpieczeństwo przy opiece nad pacjentami wymagającymi długotrwałej opieki.
  • Centra chirurgiczne: W specjalistycznych centrach chirurgicznych, w tym ambulatoryjnych, technicy sterylizacji medycznej są niezbędni do przygotowywania i sterylizacji narzędzi potrzebnych do operacji.
  • Laboratoria medyczne: Technicy sterylizacji mogą również znaleźć pracę w laboratoriach medycznych, gdzie mają za zadanie sterylizację i przechowywanie sprzętu laboratoryjnego, co ma kluczowe znaczenie dla dokładności wyników testów.
  • Centra dializ: W centrach dializ, technicy sterylizacji medycznej odpowiadają za sterylizację i utrzymanie aparatury do dializy, zapewniając bezpieczeństwo i higienę podczas procedur.
  • Banki krwi: W placówkach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją krwi, technicy sterylizacji mogą pracować nad odpowiednim przygotowaniem i dezynfekcją sprzętu wykorzystywanego podczas procesu pobierania i przetwarzania krwi.
  • Przedsiębiorstwa medyczne: Niektóre firmy medyczne, które specjalizują się w dostarczaniu sprzętu medycznego i wyposażenia, również potrzebują techników sterylizacji do przygotowania i sterylizacji swoich produktów przed ich dostawą do klientów.
  • Centra rehabilitacji: W ośrodkach rehabilitacji, gdzie używane są różnorodne narzędzia i aparaty do terapii, technicy sterylizacji medycznej odpowiadają za utrzymanie sterylności i higieny sprzętu.
  • Placówki weterynaryjne: Technicy sterylizacji medycznej mogą znaleźć pracę także w placówkach weterynaryjnych, gdzie mają za zadanie zapewnić sterylność sprzętu i narzędzi medycznych używanych przy leczeniu zwierząt.
 

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie Technik sterylizacji medycznej K1 - Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych (MED.12) odbywać się będzie pod koniec semestru II.

Przedmioty realizowane w rocznym cyklu nauczania w Szkole Policealnej Gowork.eu w Warszawie na kierunku Technik sterylizacji medycznej to m.in.:

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Jesteś tutaj: >